ENG
ENG

opłaty i wynagrodzenia od 1-01-2011

Element graficzny
icon piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2011 r. sygn. akt. 03211/01/01 (73.88 kB) Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wnosi o nadanie następującej treści § 3 rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia: „Rozporządzenie, w części dotyczącej § 2a i poz. 4 i 5 załącznika do rozporządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.”

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje