ENG
ENG

Opłaty i wynagrodzenia za badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

Element graficzny
Pismo Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierowane do p. Janusza Związka, Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 marca 2012 r., sygn. KILW/03211/01/12 w sprawie opłat i wynagrodzeń za badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni wraz z załącznikiem – pismem z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii znak ŻWeo/PM/8721/71/11(197) z dnia 19 stycznia 2012 r.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje