ENG
ENG

Opinia KILW w sprawie nowelizacji rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i 854/2004 PE i Rady oraz rozporządzeń Komisji (WE) nr 2073/2005 i 2075/2005.

Element graficzny
Projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczące propozycji zmian obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań weterynaryjnych jakie powinny być spełnione przy produkcji mięsa wieprzowego, tj. badania na włośnie, kryterium higieny procesu dla Salmonella spp., badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa (w języku angielskim oraz polskim – tłumaczenie robocze):


AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje