ENG
ENG

OPINIA KRL-W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA MRiRW

Element graficzny

Na ręce Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi została skierowana opinia dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.

Treść pisma

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje