ENG
ENG

opiniowanie kandydatur w IW

Element graficzny

Pisma dotyczące opiniowania kandydatur lekarzy weterynarii na stanowiska kierownicze w Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Pismo skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela

Pismo skierowane do Głównego Lekarza Weterynarii Pana Włodzimierza Skorupskiego

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje