ENG
ENG

ORGANIZACJA POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY

Element graficzny

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk zwraca się z prośbą, aby przedsiębiorstwa i osoby zainteresowane udzieleniem pomocy stronie ukraińskiej w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze weterynaryjne, kontaktowały się bezpośrednio z instytucjami odpowiedzialnymi za organizację pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy poprzez: 
www.pomagamukrainie.gov.pl (darczyńcy krajowi), 
InternationalAidUA@msz.gov.pl (darczyńcy zagraniczni).

pismo GLW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje