ENG
ENG

KOMUNIKAT PREZESA KRLW – OSTRZEŻENIE W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW

Element graficzny

Przypominamy o niektórych zasadach towarzyszących wystawianiu paszportów dla zwierząt towarzyszących. Brak jest jakichkolwiek podstaw do automatycznego wpisywania zwierząt, którym wystawiany jest paszport do baz danych prowadzonych przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze. Lekarz, który wykonuje taką czynność musi mieć świadomość, że obowiązują go przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W szczególności musi uzyskać pisemną zgodę właściciela zwierzęcia na wpisanie do bazy danych, a także zgłosić zbiór danych do GIODO, nadać upoważnienia osobom zajmującym się przetwarzaniem danych, prowadzenie polityki ochrony danych w firmie i wreszcie należyte zabezpieczenie tych danych. Powyższe obowiązki nie występują w przypadku rejestracji zwierzęcia w WetSystems.

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 października 2017 r.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje