ENG
ENG

Oświadczenie

Element graficzny

Oświadczenie

dr Tadeusza Jakubowskiego
Prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjne

Oświadczam, że nigdy ani ja, ani Krajowa Rada, ani Zespół Negocjacyjny nie uzgadniał z panem ministrem Markiem Sawickim likwidacji świadectw zdrowia dla świń przy ich przemieszczaniu.

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko – Weterynaryjne

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje