ENG
ENG

OZZPIW WS. BLOKADY ŚRODKÓW NA NAGRODY I DODATKI

Element graficzny

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej kierowanym do Prezesa Rady Ministrów w sprawie blokady środków przeznaczonych na nagrody i dodatki zadaniowe.

pismo OZZPIW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje