ENG
ENG

Petycja do PE

Element graficzny

 

PETYCJA W SPRAWIE ODRZUCENIA PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI SZKODLIWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW W LECZENIU ZWIERZĄT

Koleżanki i Koledzy lekarze weterynarii, hodowcy zwierząt gospodarskich oraz właściciele zwierząt domowych

 

Zwracamy się z prośbą o poparcie kampanii Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjną wzywającej Parlament Europejski do odrzucenia wniosku Komisji Środowiska PE (ENVI) i zaakceptowania propozycji Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby wszystkie urzędowo zatwierdzone antybiotyki mogły być nadal stosowane w leczeniu wszystkich zwierząt w przyszłości!

Protestujemy przeciw ograniczeniu przez Unię Europejską dostępu do antybiotyków w leczeniu zwierząt. W wielu przypadkach zastosowanie antybiotyków ratuje życie i zdrowie leczonych zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Brak możliwości zastosowania dużej części antybiotyków u zwierząt wpłynie bardzo negatywnie na efekty pracy lekarza weterynarii, a tym samym na produkcyjność zwierząt gospodarskich, a także zagrozi życiu zwierząt – naszych przyjaciół towarzyszących nam na co dzień w domach.

Wyraź swoje poparcie, podpisz petycję. Pełny tekst petycji znajduje się pod linkiem 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje