ENG
ENG

PIERWSZE POSIEDZENIE KRLW VII KADENCJI

Element graficzny

12 lipca w Warszawie na swoim pierwszym posiedzeniu zebrała się Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna VII kadencji. Podczas spotkania wybrano wiceprezesów Krajowej Rady, którymi zostali Marek Wisła prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz Maciej Gogulski prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej. Na Sekretarza KRLW został wybrany Marek Mastalerek prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, a na Skarbnika Elżbieta Sobczak z Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Z kolei do Prezydium KRLW zostali wybrani Wojciech Hildebrand prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz Tomasz Górski prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

Podczas posiedzenia wybrano również członków i przewodniczących Komisji, którymi zostali:

– Komisja ds. Etyki i Deontologii – Zbigniew Wróblewski

– Komisja Finansowo-Gospodarcza – Danuta Pawicka-Stefanko

– Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – Stanisław Winiarczyk

– Komisja ds. Kształcenia i Specjalizacji – Krzysztof Anusz

– Komisja Prawo-Regulaminowa – Jan Dorobek

– Komisja Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji – Jacek Sośnicki

– Komisja ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej – Paweł Jaśkiewicz

– Komisja Egzaminacyjna ze Znajomości Języka Polskiego – Marek Mastalerek

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje