ENG
ENG

Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania Publicznego 2023

Element graficzny

W dniu 16 września w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie odbył się II Piknik Rodzinny Zawód Zaufania Publicznego zorganizowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawód Zaufania Publicznego. Podczas Pikniku przedstawiciele 10 samorządów zawodów zaufania publicznego prezentowali specyfikę swoich zawodów oraz ich znaczenie dla społeczeństwa.

Podczas imprezy, która cieszyła się ogromną frekwencją mieszkańców Warszawy i nie tylko, przedstawiciele Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej mieli okazję zaprezentować tajniki zawodu lekarza weterynarii. Mówili o znaczeniu pracy lekarzy weterynarii w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwalczaniu chorób odzwierzęcych oraz znaczeniu badań i zabiegów profilaktycznych dla utrzymania dobrostanu zwierząt.

Samorząd lekarzy weterynarii reprezentowali Jacek Łukaszewicz Sekretarz KRL-W oraz Mirosław Kalicki i Paweł Mateńko członkowie KRL-W, którzy mówili o ich codziennej pracy oraz jej znaczeniu dla społeczeństwa. Nie zabrakło pytań o obowiązkowe szczepienia zwierząt oraz zasady wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących.  Można się było także dowiedzieć  o specyfice leczenia zwierząt egzotycznych i pracy lekarza weterynarii w ogrodach zoologicznych. Imprezie towarzyszyły zabawy i konkursy dla dzieci.

Piknik objął patronatem honorowym Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Więcej o zawodach zaufania publicznego na stronie www.zaufani.org

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje