ENG
ENG

PIOTR KWIECIŃSKI WICEPREZYDENTEM FVE

Element graficzny

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE) w czeskim Zaječí dokonano wyboru nowe Zarządu FVE na lata 2023-2025. Prezydentem FVE został Siegfried Moder z Niemiec. A jego zastępcami: Piotr Kwieciński (Polska), Jane Clark (Wielka Brytania), Massenzio Fornasier (Włochy) oraz Mette Uldahl (Dania).

Wybór Piotra Kwiecińskiego na funkcję Wiceprezydenta FVE to efekt ciężkiej pracy przedstawicieli Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w europejskich strukturach reprezentujących interesy naszego środowiska w Brukseli. Została doceniona nasza wieloletnia aktywność na forum FVE, której zwieńczeniem było, zorganizowanie przez nasz Samorząd, ostatniego spotkania Grupy Wyszehrad Vet + w Kołobrzegu, w którym wzięły udział delegacje z 14 krajów Europy. Deklaruję, że będziemy kontynuować politykę zaangażowanie w ramach FVE, aby utrzymać silną pozycję Polski w tej organizacji – powiedział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej.

FVE reprezentuje organizacje lekarzy weterynarii z 38 europejskich krajów.  Działa poprzez swoje sekcje, które odpowiadają różnym formom aktywności zawodowej lekarzy weterynarii:  Europejska Unia Lekarzy Weterynarii Zdrowia Publicznego – UEHV (Veterinarians for Public Health), Europejska Unia Urzędowych Lekarzy Weterynarii – EAVSO (European Assossiation of State Veterinary Officers), Europejska Unia Lekarzy Weterynarii w Nauce, Badaniach i Przemyśle – EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry), oraz Europejska Unia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki UEVP (Union of European Veterinary Practitioners).

Od lewej: P. Kwieciński, J. Clark, S. Moder, M. Uldahl, M. Fornasier

Foto: FVE

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje