ENG
ENG

PISMA DOTYCZĄCE TELEMEDYCYNY

Element graficzny

Poniżej zamieszczamy korespondencję z Departamentem Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą stosowania telemedycyny w weterynarii.

pismo MRiRW

odp. KILW 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje