ENG
ENG

PISMA PREZESÓW IZB OKRĘGOWYCH DO MRiRW

Element graficzny

Na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy zostały skierowane pisma Prezesów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych w sprawie przełożenia terminy wyborów do Samorządu po zakończeniu pandemii. 

Warszawska ILW

Wielkopolska ILW

Lubelska ILW

Lubuska ILW

W-MILW

Dolnośląska ILW

Małopolska ILW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje