ENG
ENG

Pismo do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

Element graficzny

icon Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. KILW/068/22/14 (60.59 kB) do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją spotkania w grupie roboczej, w którym wzięliby udział przedstawiciele Krajowej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Tematem obrad byłyby nowelizacje:

  • Rozporządzenia MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób,
  • Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie zwalczania wścieklizny
  • Rozporządzenia MRiRW z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zwalczania gruźlicy bydła.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje