ENG
ENG

PISMO DO GLW WS. WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI Z WYZNACZENIA

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował pismo do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii, które jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi zasady wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

pismo do GLW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje