ENG
ENG

PISMO DO KOMISJI USTAWODAWCZEJ SENATU

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarko-Weterynaryjnej w imieniu Prezydium wystosował pismo do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

pismo

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje