ENG
ENG

Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Element graficzny

icon Pismo do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca br. (199.41 kB) dotyczące uznawania w ramach rozporządzenia MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. nr 628) tytułu specjalisty w dziedzinie „Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych”.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje