ENG
ENG

PISMO DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – NOWY KIERUNEK INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Element graficzny

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 września 2017 r. do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. uruchomienia przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy kierunku studiów licencjackich pod nazwą „Inspekcja weterynaryjna”.

Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2017 r.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje