ENG
ENG

PISMO DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO – NOWY WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Element graficzny

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 sierpnia 2017 r. do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące projektu utworzenia nowego międzyuczelnianego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu.

Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje