ENG
ENG

Pismo do MNiSW

Element graficzny

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna icon pismem z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. KILW/061/01/14 (128.3 kB) zwróciła się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pytaniem czy nowo otwarte kierunki studiów weterynaryjnych w Krakowie i Poznaniu:

  • spełniają wymogi ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do ustawy
  • czy absolwenci kończący ww. kierunek będą uprawnieni do posługiwania się tytułem „lekarza weterynarii”, jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego.

Jednocześnie Krajowa Rada Lekarsko Weterynaryjne wniosła o rozważanie zlecenia przeprowadzenie kontroli przez Państwową Komisję Akredytacyjną lub Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru (DKN) na temat czy utworzenie takich kierunków przy wydziałach innych niż weterynaryjne spełnia  wymogi  organizacyjne i kadrowe zapewniające poziom kształcenia zgodny z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

 

icon Odpowiedź Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – pismo z dnia 13 marca 2014 r., sygn. DKN.ZNU.6051.26.2014.AL (135.08 kB)

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje