ENG
ENG

Pismo do MRiRW dot. rozporządzeń Komisji UE Nr 216, 217, 218, 219/2014

Element graficzny

Po przeanalizowaniu rozporządzeń Komisji UE Nr 216, 217, 218, 219/2014 z dnia 7 marca 2014 r., które wchodzą w życie od 1 czerwca 2014 r., w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes lek. wet. Jacek Łukaszewicz icon w piśmie z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. KILW/0322/01/14 (775.78 kB) zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wystąpienie do Komisji Europejskiej o przyznanie derogacji dla Polski na wejście w życie wyżej wymienionych rozporządzeń.

 

 

Załącznik:

icon Stanowisko KRL-W z dnia 17 grudnia 2013 r. (572.17 kB) w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki do rozporządzeń (WE) nr 853/2004 PE i Rady, (WE) nr 854/2004 PE i Rady i rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 – (Druk Nr SANCO/10667/2012, D023049/06 oraz druk Nr SANCO/12325/2013 Rev.1, D029861/03) oraz skutków prawnych i socjalnych dla polskiego rolnictwa oraz zawodu lekarza weterynarii.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje