ENG
ENG

Pismo do MRiRW w sprawie nowelizacji art. 16 ustawy o IW

Element graficzny

Mając na uwadze planowane zmiany w zakresie obciążenia składkami na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, oraz uwzględniając fakt, iż coraz większa liczba lekarzy weterynarii decyduje się na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie badania i analizy związanej z jakością żywności oraz rejestruje zakłady lecznicze dla zwierząt, Prezes Jacek Łukaszewicz w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w icon piśmie z dnia 11 sierpnia 2014 r., sygn. KILW/03210/05/14 (78.16 kB) zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej (Dz.U. z 2012 r. nr 112 poz. 744 j.t. z późn. zm) poprzez nadanie mu brzmienia:

„1) osobami fizycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w ramach działalności wykonywanej przez nie osobiście lub w ramach jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie określonym w PKD 71.20A albo podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt,”

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje