ENG
ENG

Odpowiedź MRiRW w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami IW oraz kwalifikacji tych osób

Element graficzny
icon Odpowiedź Tadeusza Nalewajka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2012 r., sygn. ŻWbhż-mk-8520-13b/12(3341) (137.11 kB) na icon pismo Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 maja 2012 r., sygn. KILW/03211/27/12 (72.3 kB w sprawie nowelizacji § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób /Dz. U.  Nr 89, poz. 860, zm. z 2008 r. Nr 166, poz. 034/.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje