ENG
ENG

Pismo do MRiRW

Element graficzny

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 października 2016 r. skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazanie Uchwały nr 90/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 roku w sprawie projektu zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu nowelizację przedmiotowego rozporządzenia.

 

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje