ENG
ENG

PISMO DO PREMIERA W SPRAWIE KOMISJI SPECJALIZACYJNEJ

Element graficzny

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skierował na ręce Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów pismo w sprawie trwających prac nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. Szef rządu został poinfomowany, że w ramach toczącego się procesu legislacyjnego nie przeprowadzono uzgodnień z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, co jest wymogiem ustawowym.  

pismo 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje