ENG
ENG

Pismo do Prezesa Rady Ministrów – handel w niedzielę

Element graficzny

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 6 kwietnia 2017 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu
w niedzielę.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów

Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów

Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje