ENG
ENG

PISMO DO RCL WS. ROZPORZĄDZENIA MRIRW DOT. SPECJALIZACJI

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował do Adama Zielińskiego Dyrektora Departamentu Prawa Rolnego i Środowiska w Rządowym Centrum Legislacji pismo, w którym zwraca uwagę, że w ramach toczącego się procesu legislacyjnego dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii, nie przeprowadzono uzgodnień z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną.

pismo do RCL

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje