ENG
ENG

PISMO DOT. NOWEGO ZAWODU – AKUPUNKTURZYSTY WETERYNARYJNEGO

Element graficzny

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2017 r. dotyczące utworzenia nowego zawodu – akupunkturzysty weterynaryjnego wraz ze stanowiskiem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedstawionej sprawie.

pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje