ENG
ENG

Korespondencja z GLW w sprawie Instrukcji GLW Nr GIWbż-500-4/12

Element graficzny
W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2013 r. Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-4/12 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt, dziennika badania poubojowego mięsa, dziennika badania przedubojowgo drobiu, dziennika badania poubojowego mięsa drobiowego, dziennika oględzin nieoskórowanych tusz zwierząt łownych oraz dziennika badania mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna icon pismem z dnia 14 stycznia 2013 r., sygn. KILW/045/01/13 (63.81 kB) zwróciła się do Głównego Lekarza Weterynarii o możliwość wydłużenia okresu wprowadzania wzoru nowych dzienników do dnia 1 marca 2013 r.
 

icon  Odpowiedź Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 15 stycznia 2013 r. (462.65 kB)


AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje