ENG
ENG

PISMO MRiRW W SPRAWIE ART.13

Element graficzny

Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński skierował na ręce Jacka Łukaszewicza Prezesa KRL-W pismo w sprawie zapisów art. 13 aktu delegowanego dotyczącego szczegółowych zasad przeprowadzania urzędowych kontroli w obszarze produkcji mięsa. 

pismo MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje