ENG
ENG

Pismo MRiRW w sprawie odpłatności za szkolenie praktyczne

Element graficzny

icon Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka z dnia 6 sierpnia 2015 r. (395.16 kB) z prośbą o przesłanie uzasadnienia uchwał:

  • icon 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. (34.36 kB) w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów
  • icon 27/2014/VI z dnia 15 lipca 2014 r. (28.93 kB) w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów;

oraz ocenę dotychczasowego funkcjonowania i zasadności dalszego obowiązywania w obecnym brzmieniu art. 12 ust. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, a także o wyrażenie opinii, czy kwestie odpłatności za szkolenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 w/w ustawy, i wysokości tej odpłatności nie powinny być pozostawione do uzgodnienia pomiędzy zainteresowaną uczelnią, a podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt w oparciu o zasadę swobody umów.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje