ENG
ENG

Korespondencja w sprawie projektów rozporzązeń opłat i wynagrodzeń

Element graficzny

Pismo do Pana Tadeusza Nalewajka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 stycznia 2010 r. sygn. akt KILW/03211/01/10 w sprawie braku podstaw do nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „o opłatach”, natomiast potrzebie w trybie pilnym opracowania nowego rozporządzenia regulującego opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, zgodnego z przepisami rozporządzenia (WE) Nr 882/2004.

icon Pismo do Pana Tadeusza Nalewajka – KILW/03211/01/10
icon Odpowiedź MRiRW
icon Pismo o uchylenie rozporządzenia

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje