ENG
ENG

PISMO POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO WS. WYNAGRODZEŃ W IW

Element graficzny

W odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, Sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego wystosowali pismo z prośbą o zorganizowanie spotkania uzgodnieniowego w przedmiotowej sprawie.

pismo

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje