ENG
ENG

Pismo Prezesa KRLW do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie Zakładów Higieny Weterynaryjnej

Element graficzny

 

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza do Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka w sprawie podejmowania przez Zakłady Higieny Weterynaryjnej działalności komercyjnej polegającej na wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych z pominięciem zarejestrowania swojej działalności we właściwej terytorialnie okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej.

Załącznik: Pismo do Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 stycznia 2016 r.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje