ENG
ENG

Pismo Sekretarza Stanu Pawła Szrota

Element graficzny

Pismo Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota z dnia 17 października 2016 r. skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela przekazujące Stanowisko Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza w związku z przyjęciem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Pismo Sekretarza Stanu Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje