ENG
ENG

PISMO W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz skierował pismo do Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej Magdaleny Zasępy, z prośbą o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej.

pismo

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje