ENG
ENG

PISMO WS. ZATORÓW PŁACOWYCH

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do wiadomości Głównego Lekarza Weterynarii pismo z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przekazanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia za czynności urzędowe wykonane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii.

pismo

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje