ENG
ENG

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Element graficzny

 Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


 

M Mastalerek

lek. wet. Marek Mastalerek

Dyplom: Lublin 1985 r., Specjalizacja: Choroby Psów i Kotów, Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Praca: 20 lat prywatna praktyka, od 2005 roku dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Działalność w samorządzie: członek Rady i Prezydium Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wszystkich kadencji, wiceprezes Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji, skarbnik Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji, sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV, V i VII kadencji

 
 
 
 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje