ENG
ENG

pobieranie odpłatności za praktyki

Element graficzny

Poniżej znajduje się korespondencja z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Krzysztofem Jurgielem. Dotyczy ona zasadności pobierania odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiedź Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje