ENG
ENG

Podkomisja Stała do Spraw Zdrowia Publicznego

Element graficzny
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna pismem z dnia 1 marca 2012 r. sygn. 
icon KILW/063/02/12 (61.05 kB) zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Zdrowia Bolesława Piechy z prośbą o  umożliwienie przedstawicielom samorządu lekarzy weterynarii udziału w pracach nowo powołanej Podkomisji Stałej do Spraw Zdrowia Publicznego.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje