ENG
ENG

PODZIĘKOWANIA DLA PREZYDENTA RP

Element graficzny

Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował pismo na ręce Haliny Szymańskiej Szefowej Kancelarii Prezydenta RP z podziękowaniami za objęcie przez Prezydenta RP patrontu nad obchodami 100-lecia I Wszechpolskiego Organizacyjnego Zjazdu Lekarzy Weterynaryjnych. 

pismo 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje