ENG
ENG

PODZIĘKOWANIA SZEFA SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ – INSPEKTORA WETERYNARYJNEGO WP

Element graficzny

Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego płk lek. wet. Grzegorz Król składa na ręce Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza podziękowania za współpracę.

podziękowania

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje