ENG
ENG

POLSKA DELEGACJA PODCZAS POSIEDZENIA GA FVE W LONDYNIE

Element graficzny

W dniach 16-18 czerwca 2022 w Londynie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, w którym wzięła udział delegacja Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w składzie: Marek Mastalerek Prezes KRLW, Marek Kubica Wiceprezes KRLW, Jacek Łukaszewicz Sekretarz KRLW, prof. Stanisław Winiarczyk Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, prof. Krzysztof Anusz oraz Piotr Kwieciński Prezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki (UEVP).

Podczas posiedzenia polska delegacja złożyła wniosek o opracowanie przez FVE rekomendacji minimalnych wymogów zakresu kontroli gospodarstwa wykonywanych przez lekarza weterynarii opiekującego się stadem na mocy Rozporządzenia PE i Rady w sprawie AHL. Przypomnijmy, że z unijnych przepisów wynika, iż każdy kraj członkowski ma obowiązek ustanowienia instytucji lekarza weterynarii opiekującego się stadem, którego prewencyjne wizyty kończą się wydawaniem zaleceń dla hodowców zwierząt gospodarskich. Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, który jeszcze nie wdrożył tych przepisów.

Podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego FVE Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek przedstawił działania jakie polski Samorząd podjął  od momentu agresji Rosji na Ukrainę w celu udzielenia pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom. Podkreślił, że tuż po wybuchu wojny KRL-W powołała swoich koordynatorów ds. pomocy w osobach: prof. Ałły Vyniarskieją po stronie ukraińskiej oraz lek. wet. Zbigniewa Wróblewskiego po stronie polskiej, których zadaniem jest identyfikowanie głównych potrzeb ukraińskich lekarzy weterynarii i ich rodzin oraz koordynacja pomocy KIL-W po obu stronach granicy. Na apel Prezesa KRLW odpowiedziało ponad 130 polskich lekarzy weterynarii, którzy wyrazili chęć przyjęcia ukraińskich lekarzy weterynarii i ich rodzin. Członkowie naszego Samorządu  aktywnie włączyli się również w akcję bezpłatnego szczepienia i znakowania zwierząt towarzyszących, które wraz z uchodźcami przekraczały ukraińsko-polską granicę. KILW zdecydowała się także zakupić z własnych środków mikrobus, za pomocą którego dostarczane są na Ukrainę produkty i karmy dla zwierząt, a z powrotem transportowani są ewentualni uchodźcy do Polski. Na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego FVE zostali zaproszeni czterej lekarze weterynarii z Ukrainy, którzy opowiadali o realiach życia i pracy ukraińskich lekarzy weterynarii w warunkach konfliktu zbrojnego. Wizyta dwojga z nich została zorganizowana przez Krajową Izbę Lekarską – Weterynaryjną.   

 

Ostatnim etapem naszej pomocy, moim zdaniem najtrudniejszym, będzie pomoc w odbudowie praktyk weterynaryjnych na Ukrainie po wojnie. Drodzy przyjaciele z Ukrainy życzę Wam odwagi i siły. Obiecuję, że tak jak dotychczas nie zostawimy Was w potrzebie – podsumował podczas swojego wystąpienia w Londynie Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.   

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje