ENG
ENG

POPARCIE FVE WS. WYNAGRODZEŃ URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podziękował za wsparcie Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE) w kwestii waloryzacji wynagrodzeń dla wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz regulacji płacowych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

list FVE

KILW podziękowania

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje