ENG
ENG

POPARCIE STANOWISKA KRL-W

Element graficzny

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poparła stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie planów utworzenia międzyuczelnianego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu.

Treść pisma

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje