ENG
ENG

POROZUMIENIE WARSZAWSKIE O WYNAGRODZENIACH LEKARZY WETERYNARII

Element graficzny

Przedstawiciele Porozumienia Warszawskiego w osobach Marka Mastalerka Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Bartosza Woźniaka prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która rozpatrywała opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r.

Podczas swoich wystąpień przedstawiciele Porozumienia Warszawskiego dopytywali o kształt wydatków na Inspekcję Weterynaryjną oraz urzędowych lekarzy weterynarii, którzy wykonują czynności zlecone przez powiatowego lekarza weterynarii.
Chciałem uświadomić, że Inspekcja Weterynaryjna jest nieliczną, ale bardzo istotną służbą dla funkcjonowania bezpieczeństwa żywności w kraju i zapewnienia szeroko rozumianej weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego. Tymczasem liczba lekarzy weterynarii w Inspekcji spada. Szacujemy, że z powodu niskich pensji i katastrofalnej sytuacji finansowo-kadrowej, co roku ubywa o ok. 10% zatrudnionych w niej lekarzy weterynarii. Dofinansowanie tej niezwykle istotnej służby leży w interesie gospodarczym i zdrowotnym Państwa i powinna być ona „oczkiem w głowie” rządu, czego domagamy się od dawna – mówił  Marek Mastalerek Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Drugą grupą są urzędowi lekarze weterynarii, którzy wykonują czynności zlecone przez powiatowego lekarza weterynarii. Jest to grupa ok. 6 tys. osób, a lekarze ci wykonują badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz monitoring chorób zakaźnych zwierząt. – Mówimy o problemach z przepływami finansowymi w zeszłym roku i latach poprzednich. Od kiedy zostały zamknięte konta dochodów własnych powiatowi lekarz weterynarii prawie co miesiąc mierzą się z taki problemem. W Żurominie za zwalczanie HPAI nie płacono lekarzom weterynarii 9 miesięcy i w zasadzie do teraz nie wszyscy otrzymali pieniądze. Za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w zeszłym roku nie płacono ludziom 6 miesięcy. To nie jest tak, że my się upominamy o jakieś niesamowite rzeczy. Mamy problem, a nasza grupa zawodowa jest w trudnej sytuacji. Jednocześnie nie uzyskaliśmy możliwości rozmowy ze stroną rządową po zmianie ministra rolnictwa. Chciałbym się dowiedzieć czy budżet został na tyle zabezpieczony w przyszłych latach, aby nie było takich sytuacji, że przez 9 miesięcy koleżanki i koledzy moi nie dostają pieniędzy – powiedział Bartosz Woźniak prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

W odpowiedzi na pytania wiceminister Ryszard Bartosik powiedział, że wydatki na „weterynarię” rosną w 2022 r. o 1,8 mld zł. Na wniosek ministra rolnictwa zwiększono również budżet wojewodów na 2021 r. o kwotę 371 mln zł z przeznaczeniem na realizację działań IW w tym na zwalczenie chorób zakaźnych ASF i HPAI. W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. na realizację działań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym zwalczanie chorób zakaźnych w rezerwie budżetu zaplanowano 548 mln zł. Ponadto planuje się zwiększenie budżetu wojewodów o 124 mln zł. Wiceminister potwierdził, że IW przyznano 604 dodatkowe etaty, na które przeznaczono 65 mln zł. Zapowiedział także 6% podwyżki w dla pracowników IW.

Przedstawiciele Porozumienia Warszawskiego zwrócili uwagę, że „lwią” część z 1,8 mld zł przeznczonych na „weterynarię” stanowią sumy przeznaczone na odszkodowania dla rolników przy likwidacji zwierząt w ogniskach chorób zakaźnych. Z kolei 6% podwyżki to nic innego jak oddanie 3% nagród zabranych wcześniej Inspekcji Weterynaryjnej z funduszu nagród przez ostatnie 2 lata. – Przypominam, że poprzednich latach wielokrotnie były przyznawane etaty dla IW, ale niestety cały czas są wakaty. Samo danie nowych etatów nie pozwala na poprawę sytuacji. Chodzi o stworzenie jasnej drogi awansu zarówno zawodowego jak i finansowego lekarzy weterynarii i innych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. W przeciwnym razie nadal będzie świadkami odpływu z pracy lekarzy weterynarii. Ta Inspekcja zaczyna być już tylko z nazwy weterynaryjną – podsumował Marek Mastalerek.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje