ENG
ENG

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Element graficzny

W dniu 26 czerwca 2015 r. w Wolsztynie, odbyło się spotkanie środowiska weterynaryjnego, na którym zawarto Porozumienie Wielkopolskie.

Jego sygnatariuszami zostali:

  • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, reprezentowana przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza.
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
    z przewodniczącym lek. wet. Bogusławem Knaflewskim.
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” z prezesem lek. wet. Jackiem Sośnickim
  • Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii z przewodniczącym dr Lechem Rybarczykiem.

 

CELE I ZADANIA POROZUMIENIA WIELKOPOLSKIEGO

  • Konsolidacja wszystkich organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
  • Podwyższenie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii do poziomu ustalonego w uchwale sygnatariuszy Porozumienia;
  • Prowadzenie akcji medialnej mającej na celu upublicznienie problematyki związanej z zawodem lekarza weterynarii;
  • W przypadku braku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 przygotowanie do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

 

 

Dokumenty:

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje