ENG
ENG

Porozumienie współpracy

Element graficzny

Porozumienie współpracy zawarte w dniu 15 lutego 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

  • Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną zwaną dalej „Krajową Radą” reprezentowaną przez Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
    Jacka Łukaszewicza;
  • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” zwanym dalej „Medicus Veterinarius” reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia Piotra Kałużnego;
  • Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej zwanym dalej „Związkiem Zawodowym” reprezentowanym przez Przewodniczącego Związku Józefa Wszeborowskiego.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje